Restrukturyzacja – ratunek dla firmy

Na ciągle zmieniającym się i wymagającym rynku nie wszystkie przedsiębiorstwa przechodzą próbę czasu. Część z nich po prostu nie daje rady i nie wytrzymuje konkurencji. W takim wypadku pojawia się problem spłacenia ewentualnych wierzycieli firmy. Sprawę rozwiązuje się zazwyczaj za pomocą sądu upadłościowego. Ogłoszenie upadłości jest jednak zawsze ostatecznym rozwiązaniem i tak naprawdę nie przynosi korzyści nikomu. Dlatego, zanim to nastąpi, sądy sięgają zazwyczaj po narzędzie, jakim jest restrukturyzacja.

Czym jest restrukturyzacja i jak działa?

Restrukturyzacja jest narzędziem prawnym, które pozwala sądowi upadłościowemu na wymuszenie na przedsiębiorstwie wprowadzenia koniecznych zmian, do podtrzymania jego funkcjonowania, a w konsekwencji polepszenia sytuacji finansowej. Tak rozumiana restrukturyzacja będzie więc serią, czasami bardzo radykalnych zmian, które doprowadzą do większego, lub mniejszego przekształcenia przedsiębiorstwa. Możliwe będzie na przykład ograniczenie zatrudnienia (co niestety wiąże się ze zwolnieniami), wycofania się z określonych rynków, zmianę standardów zarządzania, ograniczenie kosztów i wiele innych. Pwc.pl jasno mówi, że restrukturyzacja nie służy jedynie zmniejszaniu kosztów prowadzenia działalności. Jej zadaniem jest realne zwiększenie zysków i wyciągnięcie firmy z finansowych kłopotów. W praktyce uzyskuje się to przez ustanowienie zarządcy, który albo pełni funkcję doradczą, albo przejmuje całkowitą kontrolę nad majątkiem firmy. Zarządca taki wybierany jest zazwyczaj w porozumieniu z wierzycielami.

Rodzaje restrukturyzacji

Istnieje kilka rodzajów postępowań restrukturyzacyjnych. Różnią się one tym, w jakim stopniu zarządca przejmuję władzę nad majątkiem firmy, a także tym, jak skutecznie ten majątek chroniony jest przed wierzycielami. Panuje tutaj jedna zasada. Im większy stopień kontroli zarządcy nad majątkiem przedsiębiorstwa, tym większa jego prawna ochrona. W najbardziej liberalnym modelu zarządca pełni wyłącznie funkcję doradczą, ale ochrona majątku nie jest stosowana. Z kolej w modelu najbardziej restrykcyjnym zarządca przejmuje kontrolę całkowicie, ale stosuje się na czas restrukturyzacji ochronę pełną.