Prawo reklamy – co warto o nim wiedzieć?

Reklamy to nie tylko grafiki w internecie, billboardy na autostradach czy zdjęcia w gazetach. Zjawisko to ma ogromne znaczenie i jest regulowane przez prawo, ponieważ wpływa na życie społeczne. Dlaczego ustawodawcy uznali, że uregulowanie praktyk marketingowych jest tak ważne i co jest istotne w przypadku reklamy?

Podstawowe informacje 

Literatura marketingowa definiuje reklamę jako jeden z najprostszych sposobów komunikowania się o firmie i jej otoczeniu. W takiej definicji reklama jest tylko elementem większego działania marketingowego, ale jednym z najskuteczniejszych działań marketingowych, wyraźnie oddziałującym na odbiorców i napędzającym konkretne oferty handlowe. Jest ona płatnym, masowym zabiegiem i polega na przedstawieniu danego produktu, usługi lub marki. Tak rozumiane reklamy mogą być interpretowane jako oferty informacyjne lub handlowe, ale nie należy mylić ze sobą tych terminów. Więcej informacji można uzyskać na – jdp-law.pl

prawa reklamy

Przepisy prawne, a reklama

Prawa reklamy nie są zawarte w jednym dokumencie. Regulacje składające się na całą tę dziedzinę prawa rozproszone są po różnych ustawach, aktach wykonawczych i aktach prawa unijnego, a dynamiczna ewolucja marketingu sprawiła, że przepisy krajowe i lokalne stały się równie ważne. Najważniejszymi aktami prawnymi z zakresu prawa konkurencji i konsumentów są niewątpliwie ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawa o zwalczaniu nieuczciwych praktyk rynkowych oraz ustawa o prawach konsumenta.

Równie ważne są przepisy dotyczące etycznych aspektów reklamy. Mowa tutaj o ustawie dotyczącej spożywania alkoholu i zwalczaniu alkoholizmu, ustawie o ochronie zdrowia przed następstwami palenia tytoniu czy też ustawie o grach hazardowych.