Jaki zakres obowiązków ma Chief Financial Officer?

Dyrektorzy finansowi (CFO) obok dyrektorów zarządzających i dyrektorów handlowych pełnią jedną z najważniejszych funkcji w każdym przedsiębiorstwie. Między innymi dlatego też warto dowiedzieć się, jakie są najważniejsze obowiązki na tym prestiżowym stanowisku.

O czym należy pamiętać?

Głównym zadaniem CFO jest oczywiście zarządzanie środkami finansowymi w danej firmie albo organizacji. W dużej mierze to właśnie Chief Financial Officer odpowiada nie tylko za planowanie, ale również za całą ewidencję finansową. Do kluczowych zadań na tym stanowisku należy również zajmowanie się sprawozdawczością.

Jaki jest zakres obowiązków CFO?

Dyrektorzy finansowi odpowiadają między innymi za kształtowanie i realizowanie głównej strategii finansowej danej firmy. To właśnie dzięki odpowiednim sprawozdaniom finansowym i raportom, można podejmować w firmie kluczowe decyzje i uniknąć tym samym wielu nieprzyjemnych sytuacji. Warto wyraźnie zaznaczyć, że CFO (www.pwc.pl/pl/cfo-compass.html) odpowiada nie tylko za przygotowanie rocznego budżetu, ale również za przygotowanie wieloletnich planów na najbliższe lata. Dyrektorzy finansowi bardzo często odpowiadają również za funkcjonowanie kontroli wewnętrznej oraz za optymalizację polityki podatkowej. Niestety w Polsce przepisy zmieniają się bardzo często, dlatego też firmy muszą na bieżąco dostosowywać się do aktualnych zmian.

Jakie dodatkowe zadania mają do zrealizowania dyrektorzy finansowi?

Mało osób zdaje sobie sprawę z tego, że dyrektorzy finansowi bardzo często zajmują się optymalizowaniem struktury kosztów oraz poziomu majątku obrotowego. Kluczową rolę odgrywa tutaj również ocena poszczególnych projektów inwestycyjnych. To właśnie CFO odpowiada za płynność finansową danej firmy i to jego zadaniem jest zabezpieczenie ryzyka kursowego albo ryzyka stóp procentowych. Dyrektorzy finansowi bardzo często nawiązują współpracę z audytorami, firmami ubezpieczeniowymi albo inwestorami zewnętrznymi. Do kluczowych zadań można śmiało zaliczyć nadzorowanie pracy działów finansowo-księgowych, administracji i kontrolingu.