Czym jest reforma KSH i jakie zmiany wprowadza?

Kodeks spółek handlowych jest jednym z najważniejszych aktów prawnych regulujących funkcjonowanie przedsiębiorstw w Polsce. W ostatnim czasie rząd przygotował projekt reformy, która ma na celu m.in. usprawnienie działania spółek oraz ochronę interesów ich akcjonariuszy. Co dokładnie zmieni się po wejściu reformy w życie?

Reforma KSH: cele i zakres zmian

 • Usłużenie działania spółek
 • Ochrona interesów akcjonariuszy
 • Ułatwienie przeprowadzania procedur restrukturyzacyjnych

Swoboda działania spółek

 • Umowy między spółkami powiązanymi
 • Decyzje rady nadzorczej w trybie pozawalnym

Ułatwienie przeprowadzania procedur restrukturyzacyjnych

 • Procedury restrukturyzacyjne przez sąd
 • Likwidacja w trybie uproszczonym

Wzmocnienie ochrony interesów akcjonariuszy

 • Zaskarżenie uchwał walnego zgromadzenia przez akcjonariusza
 • Kontrola działalności spółki przez akcjonariuszy

Specjalizacje danej kancelarii:

 • Postępowanie sądowe i arbitrażowe
 • Prawo Infrastruktury i budownictwa
 • Prawo transakcji M&A i prawo spółek
 • Prawo Nieruchomości
 • Umowy (Commercial)
 • Prawo zamówień publicznych
 • Prawo pracy
 • Ochrona danych osobowych
 • Podatki

Warto podkreślić, że cele reformy KSH to również usprawnienie postępowania sądowego i arbitrażowego, a także zwiększenie dostępności specjalistycznych usług prawnych dla przedsiębiorstw, takich jak postępowanie sądowe i arbitrażowe, prawo infrastruktury i budownictwa, prawo transakcji M&A i prawo spółek, prawo nieruchomości.

 Umowy (Commercial)

Reforma KSH również przewiduje zmiany dotyczące umów handlowych. Przede wszystkim, projekt przewiduje możliwość zawierania umów na odległość, co ma ułatwić współpracę między przedsiębiorstwami. Dodatkowo, przepisy mają być bardziej przyjazne dla e-commerce, co ma przyciągnąć do Polski nowych inwestorów.

 Prawo zamówień publicznych

Reforma KSH również ma wprowadzić zmiany dotyczące prawa zamówień publicznych. Przede wszystkim, projekt przewiduje uproszczenie procedur przetargowych oraz zwiększenie transparentności postępowania. Ma to na celu ułatwienie dostępu do rynku dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz poprawienie efektywności wydatkowania publicznych środków.

Reforma KSH również ma na celu ułatwienie przeprowadzania przez przedsiębiorstwa procedur restrukturyzacyjnych oraz zwiększenie ochrony interesów akcjonariuszy. Dodatkowo, projekt przewiduje również zmiany dotyczące prawa pracy oraz ochrony danych osobowych. Wprowadzenie tych zmian ma na celu usprawnienie funkcjonowania przedsiębiorstw oraz poprawienie bezpieczeństwa ich działalności. Ostatecznie, reforma KSH ma przyczynić się do rozwoju gospodarczego kraju poprzez zwiększenie dostępności specjalistycznych usług prawnych dla przedsiębiorstw, takich jak postępowanie sądowe i arbitrażowe, prawo infrastruktury i budownictwa, prawo transakcji M&A i prawo spółek, prawo nieruchomości, prawo zamówień publicznych, prawo pracy, ochrona danych osobowych oraz podatki.