Najlepszy lokal handlowy do wynajęcia

Każdy kto prowadzi biznes usługowy chciałby wynajmować najlepszy możliwy lokal. Jest to niezwykle ważne z perspektywy prowadzenia handlu, bo niewłaściwy lokal może być przyczyną kłopotów finansowych firmy, a w ostateczności – nawet jej likwidacją. Jak wybrać lokal we Wrocławiu, który pomoże osiągnąć sukces?

pasaż handlowy we Wrocławiu
pasaż handlowy – zdjęcie

Koszty wynajmu lokalu pod własny biznes

Wynajem lokalu wiąże się z ponoszeniem kosztów. Ich wysokość powinna zostać ustalona jeszcze przed podpisaniem umowy. Najważniejszym wydatkiem jest czynsz, czyli opłata wnoszona do wynajmującego w zamian za prawo do użytkowania lokalu. Często należy też płacić czynsz do spółdzielni. Następne są koszty mediów. Najwyższym z nich jest koszt ogrzewania. Mniejsze to opłaty za wodę, kanalizację, prąd, wywóz śmieci, ewentualny telefon i dostęp do internetu. Dodatkowym kosztem może być konieczny remont w lokalu.

Możliwość adaptacji przestrzeni

Lokale handlowe do wynajęcia są bardzo zróżnicowane pod względem standardu wykończenia. Wiele z nich wymaga remontów i wprowadzenia zmian, aby możliwe było prowadzenie w nich działalności handlowej. Ważne jest by zawsze upewnić się czy jest możliwość indywidualnej adaptacji przestrzeni. Wynajmujący musi zgodzić się na remont. Trzeba też ustalić kto poniesie jego koszty. Zdarza się, że wynajmujący bierze je w całości na siebie, ale mogą też leżeć po stronie wynajmującego lub być dzielone. W związku z tym należy to ustalić i zawrzeć w pisemnej umowie. W razie planowania większych remontów, takich jak np. wstawianiu dodatkowych ścianek działowych powinny odbywać się wyłącznie za zgodą wynajmującego. Brak możliwości samodzielnego adaptowania przestrzeni może być dla lokalu dyskwalifikujące.